Klv 12-4620 - Klv 12-4639

Lieferliste
FKF 12350 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4620"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12351 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4621"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12352 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4622"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12353 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4623"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12354 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4624"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12355 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4625"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12356 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4626"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12357 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4627" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
FKF 12358 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4628"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12359 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4629"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12360 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4630"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12361 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4631"       Fahrzeug wurde verschrottet
FKF 12362 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4632" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
FKF 12363 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4633"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12364 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4634"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12365 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4635"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12366 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4636"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12367 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4637"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12368 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4638"       Verbleib ist unbekannt
FKF 12369 1957 D 3 1A-bm DB "Klv 12-4639"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2011-2024 by nebenfahrzeuge.de