Lieferliste
Robel 21.11-RG 20 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9138"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RG 21 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9139"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RG 22 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9140"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RG 23 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9141"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RG 24 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9142"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RG 25 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9143"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 1 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9144"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 2 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9145"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 3 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9146" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 4 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9147"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 5 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9148" Foto(s) vorhanden      
Robel 21.11-RH 6 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9149"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 7 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9150"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 8 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9151"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 9 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9152"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 10 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9153"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 11 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9154" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Robel 21.11-RH 12 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9155"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 13 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9156"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 14 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9157"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 15 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9158" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 16 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9159"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 17 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9160"       Verbleib ist unbekannt
Robel 21.11-RH 18 1964 R 11 B-dm DB "Klv 51-9161" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2011-2022 by nebenfahrzeuge.de